Röktunna - öppen cylinder med lock

Den enklaste formen av röktunna är gjord av en öppen cylinder med lock på en stor flat sten. Det som ska rökas hängs eller läggs på ett galler längst upp. En eld görs upp stenen tills glöd skapats. Sedan läggs fuktig finfördelad lövträdsved eller enris på glöden och cylindern placeras på. Cylindern kan vara av trä, metall eller cement etc.

Här kommer en beskrivning för man gör en trätunnerök av Leif Qvist i Vi i villa nr 2/2000


En mycket enkel fiskrök kan du göra av en gammal trätunna. Den har sågade spår i överkanten där det ligger armeringsjärn. På järnen hängs fisken i rostfria ståltrådar (gamla cykelekrar). Elda på en stor, flat sten direkt på mark och när det blivit en glödbädd lägger du lite enris på glöden och ställer tunnan över glödbädden. Stenens ojämnheter ger lagom tilluft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar