Rökkåta av tyg eller skinn

När man röker fisk eller kött i rökkåta så eldar man med öppen eld. Men då handlar det om långa röktider och liten eld med lite fuktig ved som inte brinner så bra och ryker ordentligt.

1. Bygg först en “rökkåta” genom att luta tre eller fyra slanor mot varandra och sedan knyta ihop dem i topparna.

2. Fläta ett galler av tunna kvistar och bind fast det i ställningen ganska långt ner (men tänk på att du ska ha en eld i botten). Du kan också hänga fiskarna med krokar gjorda av klykor och snöre

3. Täck över ställningen med ett skinn eller tätt tyg (gärna ylle som inte är så lättantändligt). Du kan använda ett gammalt lakan men då bör du vara extra försiktig för att lakanet inte ska börja brinna.

4. Samla ved till elden. Allra bäst är al eller en, helst murken vilket ger mycket rök. Undvik gran och fur eftersom de är för kådrika.

5. Rensa fisken, men lämna ryggbenet kvar. Är fisken stor skär du skåror så att röken kommer åt bättre.

6. Lägg fisken på det flätade gallret och tänd elden.

7. Täck över med skinnet eller tyget, men lämna lite luftinsläpp längst ner. Om du använder lakan kan du behöva släcka eldsflammor med en blöt granruska.

Hur lång tid rökningen tar beror på fiskens storlek och kvalitet och veden. Småfisk kan ta mindre än 10 minuter, medan större fisk kan ta några timmar.

källa: Organellet nr 2 2006 URL:http://www.rns.ssf.scout.se/organet/organ/11.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar